Sektory

Sektory

Spoločnosť OP Centrum sa primárne zaoberá budovaním siete kvalitných priestorov pre obchod a služby, ktoré sú vždy správny fit pre charakter danej retailovej jednotky.

Street Retail

Vďaka vlastníctvu tzv. street retailu úzko spolupracujeme s najrôznejším typom maloobchodných prevádzok.

Pozrieť projekty

Obchodné centrá

Medzi naše projekty patria aj obchodné centrá v regionálnych mestách, kde okrem kvalitného mixu predajcou ponúkame zákazníkom aj možnosti ako tráviť voľný čas či kvalitné gastro.

Pozrieť projekty

Retail parky

Nielen v dôsledku pandémie výrazne stúpol dopyt po Retail Parkoch, ktoré sú jednoducho prístupné a poskytujú flexibilnejšie možnosti expanzie pre nájomcou.

Pozrieť projekty

Logistika

Aktuálne prípravujeme viaceré logistické projekty. 

Logistika

Ostatné

Neustále hľadáme nové možnosti pre realizáciu v rôznych sub-sektoroch, aby sme sa vedeli plynule zlepšovať a poskytovať svojim klientom čoraz lepšie služby a našim investorom výnimočné výnosy.

Ostatné