Informácie o projekte

266 m2

Rozloha

1

Počet prevádzok

Mgr. art. Roman Gatial ballet

Architekt

2007

Otvorenie projektu