Informácie o projekte

488 m2

Rozloha

5

Počet prevádzok

ROJEKTOVÁ KANCELÁRIA  Ing. Milan Trgiňa  Prievidza

Architekt

2008

Otvorenie projektu